Käyttäjäystävällinen ja ekotehokas päiväkotitilojen laajennus

”Nyt, kun päiväkotitilat ovat olleet käytössä jo jonkin aikaa, sekä lapset että opettajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä niihin” Per-Erik Karlsson, kiinteistöpäällikkö, Bollnäsin kunta

Toimeksianto

Viranomaisilla on jatkuvasti tarvetta väliaikaistiloille, kuten kouluille ja päiväkodeille. Bollnäsin kunnan Hamregårdin päiväkodilla oli tarve laajentaa tilojaan 50 lisälapselle. Tilat piti saada kiireisesti käyttöön, ja niiden piti olla kalustettuja ja valmiita käyttöä varten.

Julkisissa hankinnoissa on noudatettava tiettyjä pakollisia menettelytapoja, ja kelpoisuusehdot täyttävien toimittajien on täytettävä vaaditut kriteerit. Tässä tapauksessa Bollnäsin kunta pyysi tarjousta viideltä eri toimittajalta saadakseen viisi erilaista ratkaisuvaihtoehtoa.

 Haaste

Väliaikaisten tilojen piti valmistua lapsille vain kuudessa viikossa, ja lisäksi uusien tilojen tuli mahtua pienelle alueelle. Ja tähän ajanjaksoon sisältyi lisäksi joulun ja uuden vuoden lomakausi.

 Ratkaisu

Bollnäsin kunta sai viisi tarjousta, ja loppujen lopuksi se solmi Ramirentin kanssa kolmivuotisen sopimuksen. Ramirent toimitti myös väliaikaistilaratkaisun.

Ramirent suunnitteli, kalusti, varusti ja asensi 12 väliaikaistilamoduulia ja suoritti koko projektin loppuun alle 30 päivässä. Uudet moduulit on yhdistetty nykyiseen rakennukseen. Lisätilaa on nyt 300 m2 50 lapselle ja kuudelle opettajalle. Moduulit on räätälöity erityisesti pieniä lapsia ajatellen, ja niissä on esimerkiksi alemmalla tasolla sijaitsevat ikkunalaudat, pienemmät WC:t, säädettävät hoitopöydät ja lasiseiniä, joita voi käyttää omien tarpeiden mukaan.

Menestystekijät

Bollnäsin kunta oli erittäin tyytyväinen siihen, miten Ramirent toteutti projektin ja piti kiinni sitoumuksistaan hyvin tiukasta aikataulusta huolimatta. Ramirentin valinnan taustalla oli myös heidän kykynsä vastata ja jopa ylittää perusturvallisuus- ja ekotehokkuusvaatimukset. Lisäksi Ramirent pystyi asentamaan moduulit määritetylle pienelle alueelle.

”Asiakas yllättyi korkeasta laadusta. Muutamaa kuukautta myöhemmin me toimitimme vielä kaksi osastoa samanlaisin teknisin ominaisuuksin”, kertoo Ramirentin liiketoiminnan kehittämispäällikkö Magnus Kjellin.

Asiakkaan hyödyt

Ramirentin väliaikaistilaratkaisu täytti julkisten hankintojen tekniset vaatimukset ja tarjosi lisäksi Bollnäsin kunnalle ja päiväkodin lapsille ja henkilökunnalle ainutlaatuisia hyötyjä:

  1. Ramirentin uuden sukupolven moduulit tarjoavat sekä lapsille että henkilökunnalle viihtyisät puitteet.
  2. Tilat ovat avarat ja niissä on erityinen lasiväliseinäratkaisu, jotta työntekijöiden on helpompi valvoa lapsia.
  3. Koska ikkunalaudat ovat tavallista matalammalla, lasten on helpompi nähdä ulos.
  4. Ilmastointi, lämmitys ja liikeohjattu valaistusjärjestelmä ovat sekä käteviä että ekotehokkaita.
  5. Ramirentin ratkaisun asennus ja käyttö on kustannustehokasta.

”Minusta tuntui jo projektin alkuvaiheessa, että saatoin luottaa Ramirentiin. Ramirent toimi ammattimaisesti ja luotettavasti heti alusta lähtien”, kertoo Bollnäsin kunnan kiinteistöpäällikkö Per-Erik Karlsson.